Skip navigation

Monthly Archives: June 2010

Spatiul mioritic. “Cu acest orizont spatial se simte or­ganic si inseparabil solidar sufletul nostru incon­stient, cu acest spatiu-matrice, indefinit ondu­lat, inzestrat cu anume accente, care fac din el cadrul unui anume destin.” (Lucian Blaga, Spatiul mioritic, 1936), grafica in tempera, guase si creion, 1995.